×
×
Recommend
เค้กนมสดวนิลาแบบที่ 01
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยช็อคโกแลตและเชอรี่ *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
Recommend
เค้กนมสดวนิลาแบบที่ 02
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยมาการอง *กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาแบบที่ 03
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยช็อคโกแลตและสตรอเบอรี่ *กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาแบบที่ 04
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยช็อคโกแลตและมาการอง *กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาดอกไม้ 01
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมดอกไม้ *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาดอกไม้ 02
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมดอกไม้ *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาตะกร้าดอกไม้
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมรูปตะกร้าดอกไม้ *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาหน้าพวงมาลัย
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งบัตเตอร์ครีมรูปพวงมาลัย *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาหน้าครอบครัวเป็ด
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งรูปครอบครัวเป็ด *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาแบบที่ 05
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งแบบเรียบ *กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาแบบที่ 06
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งแบบกลม *กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
เค้กนมสดวนิลาหน้าอักษรมงคล
เค้กนมสดไขมันต่ำรสวนิลา ตกแต่งรูปอักษรจีนมงคล แปลว่าอายุมั่นขวัญยืน *เค้กขนาด 14 นิ้วขึ้นไปกรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน ...
×

ติดต่อ